LIGA MORSKA I RZECZNA ODDZIAŁ ULANÓW

X FLIS WIŚLANY ULANÓW – GDAŃSK 2014 - GALERIA

X FLIS WIŚLANY ULANÓW – GDAŃSK 2014 - SPRAWOZDANIE

Galeri_XFLIS

 

X FLIS WIŚLANY ULANÓW – GDAŃSK 2014

(kliknij w program flisu aby powiększyć)

xflis

 

xflis

xflis

xflis

Karta kolonijna - do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prezes LMiR Oddziału Ulanów Pani Teresa Pracownik

otrzymała najwyższe wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej - Pierścień Hallera, który przyznawany jest za wybitne zasługi dla budowy i rozwoju Polski Morskiej. Wyróżnienie wręczono 10 Lutego 2014 r. podczas uroczystości z okazji 94. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, która odbyła się w Pucku.
Liga Morska i Rzeczna jest organizacją społeczna propagująca zagadnienia morskie wśród polskiego społeczeństwa a szczególnie młodzieży.
Pierścień Hallera to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez organizację od 1995 r.  Dotychczas otrzymali je m.in.: prezydenci RP Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski.
Pierścień to srebrny sygnet, na którego czole na ośmiokątnym polu z czerwonego złota umieszczono orła w koronie. Czoło zamyka złoty wieniec z liści laurowych z inicjałami LM.

 

pierscien

 

pierscien

 

pierscien

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pani Prezes LMiR Oddziału Ulanów Teresa Pracownik wręcza Panu Marszałkowi medal wydany z okazji "95- lecia Ligi Morskiej i Rzecznej". Medal został przekazany w imieniu Pana Prezesa Ligi Andrzeja Królikowskiego

medal_1

 

medal_1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

X FLIS WIŚLANY ULANÓW – GDAŃSK

„Woda w rzece jest ostatkiem tej, która przeszła
i początkiem tej, która przyjdzie.”
/Leonardo da Vinci/

Ulanów jest niedużym miasteczkiem leżącym w widłach Tanwi i Sanu, jego historia w znacznym stopniu powiązana jest z flisactwem, a teraźniejszość do niej nawiązuje. Dlatego też w Ulanowie aktywnie działają Liga Morska i Rzeczna, Bractwo Flisackie oraz Towarzystwo Żeglugi Rzecznej "Cypel". Zadaniami wymienionych organizacji jest nie tylko propagowanie wodniactwa, ale też kultywowanie tradycji. W związku z tym powstał pomysł realizacji Flisu Wiślanego, którego celem byłoby nie tylko poznanie wodniackich oraz flisackich tradycji miejscowości leżących nad Sanem i Wisłą, ale także wytyczenie wodnego szlaku turystycznego, zbadanie poziomu już istniejącej infrastruktury i poznanie historii nadsańskich i nadwiślańskich miejscowości. Będzie to już X Flis Wiślany, jednak jednocześnie będzie to pierwszy flis, który będzie miał tak ważne cele nawiązujące do współczesności, a jego trasa będzie prowadziła starym szlakiem, którym jeszcze w połowie XX wieku spławiano do Gdańska drewno i różne towary.

X Flis Wiślany rozpocznie się w Ulanowie dnia 29 czerwca 2014 i zakończy się w Gdańsku 26 lipca. Wodny szlak turystyczny będzie wynosił 751 km długości, a jego pokonanie zajmie około cztery tygodnie. Organizatorzy Flisu to Zarząd Główny LMiR, Odział Ulanów LMiR, Bractwo Flisackie, Towarzystwo Żeglugi Rzecznej Cypel oraz SIL Przystań. We Flisie udział wezmą: uczniowie Szkolnych Kół LMiR z całej Polski, członkowie stowarzyszeń i klubów wodniackich, jednostki prywatne reprezentujące poszczególne miasta nad Sanem i Wisłą, członkowie stowarzyszeń działających w Ulanowie (LMiR, Bractwo Flisackie, Towarzystwo Żeglugi Rzecznej Cypel, SIL Przystań) oraz przyjaciele Flisu. Wśród jednostek pływających największą atrakcję stanowić będzie tratwa zbudowana przez flisaków z Ulanowa.

W imieniu organizatorów zapraszamy do współpracy władze i przedstawicieli samorządów miast i miejscowości leżących na trasie flisu. Flis będzie okazją do promocji oraz poznania wodniackich tradycji poszczególnych miejscowości. Efektem ekspedycji będzie publikacja ukazująca przebieg Flisu oraz promująca poszczególne miejscowości leżące na trasie. Byłaby to zatem doskonała okazja do promocji Państwa miejscowości, a jednocześnie możliwość udziału w tworzeniu szlaku turystycznego i rozwoju Państwa miejsca zamieszkania. O szczególnej wadze przedsięwzięcia może świadczyć zapowiadany udział Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego w jednym z elementów flisu, mianowicie w sesji naukowej, która odbędzie się w Warszawie.

Z naszej strony pragniemy, aby każde miasto położone na trasie Flisu dołączyło do flotylli ze swoimi jednostkami pływającymi oraz zaprezentowało swój region pozostałym uczestnikom Flisu. Zapraszamy do przyłączenia się młodzieży szkolnej oraz wodniaków i przepłynięcia wspólnie całej trasy od Ulanowa do Gdańska, lub dowolnego jej odcinka.

Na każdym przystanku Flisu będą się odbywać spotkania i rozmowy mające na celu znalezienia sposobów na uatrakcyjnienie i lepsze zagospodarowanie nabrzeży Sanu i Wisły. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń na temat wykorzystania turystycznych walorów rzek i miast.

Flotylla Flisu gościć będzie we wszystkich większych portach na trasie, gdzie uczestnicy Flisu wraz z gospodarzami będą brali udział w imprezach zorganizowanych przez samorządy miast we współpracy z organizatorami Flisu. Planujemy, iż we Flisie weźmie udział duża grupa młodzieży, ale także osób dorosłych.

Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie spotka się z pozytywnym odzewem w Państwa miejscowości i będziemy wdzięczni, jeżeli zechcieliby Państwo znaleźć czas i włączyć się w organizację X Flisu Wiślanego Ulanów – Gdańsk 2013. Prosimy o przemyślenie naszej propozycji i kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Z poważaniem organizatorzy X Flisu Wiślanego

xflis

www.TeoGraf.pl