LIGA MORSKA I RZECZNA ODDZIAŁ ULANÓW

Posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska

Artykuł prezentujemy dzięki uprzejmości Bractwa Wiślanego w Warszawie http://m188.webd.pl/

W dniu dzisiejszym, 15. października 2013 r. w budynku Senatu RP, odbyło się posiedzenie seminaryjne Senackiej Komisji Środowiska na temat: "Sytuacja żeglugi śródlądowej w Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju".

Inicjatorem tego tematu był Krzysztof Zaręba - prezes Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" w Warszawie.

Wśród zaproszonych na posiedzenie Komisji gości, byli również przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej. Klub "Bractwo Wiślane" LMiR był reprezentowany przez delegację pod kierownictwem prezesa Klubu, wiceprezesa ZG LMiR Wacława L. Kowalskiego.

W skład delegacji wchodzili także Honorowy Członek LMiR - Andrzej Frelek, wiceprezes Zarządu Klubu - kmdr por. Marek Jankiewicz, członek Komisji Rewizyjnej - Zygmunt Majewski oraz członek Klubu - Marek Capała.

Ligowa społeczność reprezentowana była rownież przez członków ZG LMiR, prezesa oddziału ulanowskiego LMiR Teresę Pracownik oraz prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż.ś. mgr. Andrzeja Potapowicza.

Wtorkowe posiedzenie seminaryjne Senackiej Komisji Środowiska, zorganizowane wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, prowadziła Przewonicząca Komisji - senator Jadwiga Rotnicka, przy udziale zastępców - senatora Stanisława Gorczycy oraz senator Alicji Zając. 

Podczas posiedzenia zaprezentowano następujące wystąpienia:

  1. "Żegluga śródlądowa w polityce wodnej państwa", dwugłos Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Tadeusz Mrówczyński - radca w Krajowym Zarządzie Gospodarkioraz Dorota Pyć - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
  2. "Sytuacja Polski w europejskim systemie dróg wodnych";
  3. "Stan organizacyjny i techniczny żeglugi śródlądowej w Polsce";
  4. "Ekonomiczne uwarunkowania transportu wodnego";
  5. "Zakres niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych w wodnych drogach transportowych i w infrastrukturze brzegowej".

W części posiedzenia przeznaczonej na dyskusję i wnioski, głos zabrali również członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej. Prezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR - Wacław L. Kowalski, zaprezentował m.in. jedną z inicjatyw mającą ożywić życie nad Wisłą, projekt turystyczny - Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego. Kolejnym głosem w dyskusji było wystąpienie Zygmunta Majewskiego - członka Komisji Rewizyjnej Klubu "Bractwo Wiślane" LMIR dotyczące modyfikacji Projektu "Natura 2000". Prezes ulanowskiego oddziału LMiR Teresa Pracownik zaprosiła obecnych do uczestnictwa oraz wsparcia przyszłorocznego, Jubileuszowego, X Flisu Wiślanego na trasie Ulanów - Gdańsk. 

Wśród dostępnych podczas posiedzenia materiałów seminaryjnych, była karta informacja dotycząca społecznej idei ogłoszenia przez Parlament - Roku 2017 "Rokiem rzeki Wisły" (w 650. rocznicę  rozpoczęcia wolnej żeglugi na Wiśle). 

 

www.TeoGraf.pl