LIGA MORSKA I RZECZNA ODDZIAŁ ULANÓW

Pani Prezes LMiR Oddziału Ulanów Teresa Pracownik wręcza Panu Marszałkowi medal wydany z okazji "95- lecia Ligi Morskiej i Rzecznej". Medal został przekazany w imieniu Pana Prezesa Ligi Andrzeja Królikowskiego

medal_1

 

medal_1

 

www.TeoGraf.pl