LIGA MORSKA I RZECZNA ODDZIAŁ ULANÓW

Liga Morska i Rzeczna oddział Ulanów

"Liga Morska i Rzeczna – polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski (np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji.

Liga Morska i Rzeczna powstała 27 kwietnia 1924 roku z przekształcenia Ligi Żeglugi Polskiej, od października 1930 do lipca 1946 roku działająca pod nazwą Liga Morska i Kolonialna (LMK), następnie Liga Morska, od kwietnia 1950 roku w jej skład wchodził zlikwidowany Polski Związek Zachodni. 10 maja 1953 roku Ligę Morską zlikwidowano przez włączenie do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Ligę reaktywowano w grudniu 1980 roku, a od marca 1999 roku funkcjonuje ona jako Liga Morska i Rzeczna."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.TeoGraf.pl